Grunnleggende Om Prana

I Yoga, Indisk Medisin og Indisk Martial Arts snakker de om prana(også kjent som qi og chi), som er sanskrit for ‘livskraft’. Det er fem typer prana som er referert til som vāyus. Vāyus betyr ‘vind’ eller ‘luft’. Disse fem er de grunnleggende vāyus, som alle har flere underkategorier av vāyus.

Prana Vāyu- Innover Bevegende Energi
Prana Vāyu er plassert i hodet ved vår tredje øye/pinal kjertel. Energien beveger seg innover og opp hvor den nærer hjernen og øynene. Den styrer også mottagelsen av mat, luft, sanser og tanker. Dette er den fundamentale energien i kroppen som føres inn i våre fire andre vāyus. 

Apana Vāyu – Utover Bevegende Energi

Apana Vāyu er lokalisert i vår pelvis. Energien er i bunnen av mageregionen. Energien flyter nedover og ut og nærer organer for fordøyelse, reproduksjon og eliminering. Den styrer all eliminering av stoffer fra kroppen. Karbon monoksid, urin, avføring osv. 

Vyana  vāyu – Sirkulasjon av Energi
Vyana Vayu sitter I hjertet og lungene og flyter gjennom hele kroppen. Fra senteret og ut til enden. Den styrer sirkulasjonen av alle stoffer gjennom kroppen og støtter de andre typene prana i deres funksjoner. 

Udana Vāyu – Hodet og Hals
Udana Vāyu er plassert i halsen og har ein sirkulær flyt rundt nakken og hodet. Funksjonen er og ‘holde oss oppe’ og styrer tale, uttrykkelse og vekst. Når du har en god dag vil du ikke kjenne alle kiloene kroppen din veier like godt som når du har en dårlig dag. Dette skyldes vår Udana Vāyu. 

Samana Vāyu – Fordøyelse og oppsamling 
Samana Vāyu er plassert i magen med energien sentrert ved navlen. Flyten av Samana Vāyu beveger seg fra utkanten av kroppen til senteret. Den styrer fordøyelse og oppsamling av alle  stoffer: Mat, luft, opplevelser, følelser og tanker.

Nadis
All prana føres gjennom et slags kanalsystem system kalt Nadis. Hvor stort systemet er er fremdeles diskutert, men i Brhadaranyaka Upanishad er det nevnt 72.000 nadis/kanaler. Det finnes allikevel tre hoved-nadis som går fra rot-chakraet til krone-chakraet. Disse heter ‘Ida’, ‘Pingala’ og ‘Sushumna’. Ida er plassert på venstre side, Pingala på høyre og Sushumna sentrert i midten. Sammen knytter de våre sju hoved-chakraer sammen. 

Mudras
Mudras betyr ‘gest’. Noen ganger er hele kroppen i bruk, mens oftest er kun hendene i bruk. Mudras er en måte å styre flyten av prana gjennom kroppen. I Hatha Yoga brukes mudra til å låse prana som hjelper å åpne blokkasjer i Sushumna slik at kundalini kan reise seg opp kanalen. Når kundalini har nådd krone-chakra oppnår man Moksha, som betyr ‘frihet’ eller ‘opplysthet’. 

Kundalini
Kundalini betyr ‘coiled one’ (I mangel på god norsk oversettelse). Coil betyr spole og navnet kommer fordi energien beveger seg opp i sirkler som en slange langs ryggsøylen. Kundalini er referert til som en guddommelig energi som er lokalisert i rot-chakraet(Muladhara) i bunnen av ryggsøylen.

Legg igjen en kommentar