Hvordan designe din realitet

Trossystemer

En tro er når en person tenker at noe er riktig med eller uten bevis. Et trossystem er en mange troer som sammen danner en større tro. Når vi hører noe over og over, eller tenker det samme over og over så blir det vår tro før eller siden. Vi lever i en tid hvor vi drukner i informasjon. All denne informasjonen legges sammen og skaper våre trossystem. Som om vi samler number og kalkulerer sanseligheten av vår egen realitet mens vi går. Disse trossystemene virker som filtre som alt vi opplever går gjennom. Tenk deg at du pusler sammen et stort puslespill. Informasjonen er brikker til puslespillet. Med informasjonen du allerede har kan du se hvorvidt neste brikke passer til ditt puslespill eller ikke.

Når et barn lærer at kuen lager lyden ‘møø’, vet barnet da at når et dyr sier ‘voff, så er det ikke en ku fordi den lyden ikke passer sammen med puslebrettet om kyr. Etter hvert som vi vokser opp blir disse brettene mer og mer komplisert. I de voksnes verden er ikke informasjonen så generell. Vi er uenige om det aller meste. Det finnes alltid noen som diskuterer mot det du tror er en sannhet, som betyr at det er motsiende trossystemer. Så hvem har rett? Du tror kanskje på teorien om evolusjon? Kristendom? Kanskje romvesner? Hva er din tro, og hva baserer du troen din på? Hvor fikk du den fra? Familie, venner og samfunnet vi bor i spiller en viktig rolle, men hvem er det da som forteller våre familie, venner og samfunn hva de skal tro på? Media spiller en utrolig stor rolle i å kontrollere et samfunns trossystem.

La oss se på hvordan våre trossystem påvirker oss. Det finnes en tro bak hver handling vi gjør. Hver gang vi gjør noe så er det fordi vi tror det den beste løsningen for situasjonen vi er i. Det er kanskje ikke alltid det smarteste å gjøre, men vi klarer alltids å overtale oss selv og rettferdiggjøre tingene vi gjør. Det betyr at at våre trossystem er vår motivasjon for alt vi gjør. Så realiteten vi tror er sann, er realiteten vi skaper for oss selv. Hvis vi ikke tror vi er gode nok til å søke på ‘den jobben’, så blir det realiteten. Hvis vi tror at mennesker er ondskapsfulle så blir vi paranoide og isolerer oss selv, fordi det er realiteten vi skaper. Det blir til verden vi lever i. Vi kan kun leve i en verden vi tror på er sann. Våre trossystemer avgjør hvordan vi opplever livet. Så hva vi baserer våre trossystemer på er essensielt for vår livskvalitet. Det er derfor viktig å være bevisst på hva vi tror på er sant. Hva vi før kalte for hjernevasking kaller vi nå for falske nyheter, og det er overraskende akseptert. De aller fleste av oss er inneforstått med at det ikke alltid er hele sannheten som kommer frem i media, men vi følger allikevel med. Vi engasjerer oss i verdenspolitikk uten å egentlig vite hva som FAKTISK skjer. Vi bestemmer ovenfor oss selv hva vi tror er sant og hva som er falskt. Vi drukner i informasjon, men hvem skal vi lytte til? Alle ønsker å promotere sine troer og å verve andre til å også tro på dem.

Siden våre troer er så essensielle for våre liv, er det lett at de blir en del av vår identitet. Når vi identifiserer oss selv med en tro kommer det med en pris. Vi føler nå et behov for å få bekreftelse eller å beskytte det. Dette gjør at vi lett havner i forsvarsmodus og er derfor lukket for ny og utfordrende informasjon. Å ta til seg en tro som er i konflikt med en vi allerede bærer på betyr å gi slipp på noe vi identifiserer oss selv med. Det vil føles som å gi slipp på en del av hvem vi er. I diskusjoner ser man ofte at vi blir mer opptatt av å lete ette svake punkt i vår ‘motstander’ enn å lytte. Dette er et stort hinder i vår personlige utvikling.

Hvordan vet man om et trossystem saboterer oss? En veldig vanlig tilfelle er når vi har trossystemer som er i konflikt. På den ene siden så kan man mislike rike mennesker. “De er gjerrige, utspekulerte, egoistiske og narsissistiske.” På den andre siden så skulle vi selv ønske vi var rike. Her har man en tro som skyver fra seg rikdom samtidig som man har en som trekker det til seg. Resutatet blir at vi skaper en realitet hvor vi henger fast en plass på midten.

Et annet eksempel er fra min egen historie. Jeg pleide å leve i en realitet hvor de rikeste kontrollerte verden, hvor verden gikk under og menneskeheten var det verste som kunne ha skjedd med denne planeten. Mennesker virket dummer, ignorante og frakoblet livet. Mine trossystemer var i stor grad påvirket av nyheter og konspirasjonsteorier. Etter en stund så jeg hvordan jeg matet meg selv med informasjon som gjorde meg deprimert og full av angst. Jeg så at jeg måtte gjøre noen endringer. Fra det punktet ble jeg mer bevisst over hvilke informasjon jeg utsatte meg selv for. Jeg kuttet ut nyheter, skrekkfilmer, konspirasjons-dokumentarer osv. Samtidig så begynte jeg å treffe mer likesinnede mennesker og over relativt kort tid endret hele realiteten min seg. Nå lever jeg i en verden hvor individet selv er i kontroll. Sammen redder vi planeten og menneskeheten er helt fantastiske. Vi gjør de mest utrolige tingene og jeg har aldri sett noen andre dyr uttrykke kjærlighet i like stor grad som mennesker. Vi lever i en tid hvor mennesker våkner opp og oppnår god innsikt og dype relasjoner. Ved å være bevisst over hva jeg matet sinnet mitt med kunne jeg med små endringer endre hele min realitet.

Det handler ikke om å ignorere det som skjer i verden, men å velge hvilken side man skal stå på. Vil du være i positiviteten av forandring eller henge deg fast i alle de negative aspektene. For eksempel: Jeg var en stund veldig oppgitt over hvordan vi forurenser planeten. Jeg ser fremdeles det samme, men nå gleder jeg meg over å se hvordan vi kommer sammen og gjør endringer. Det er to perspektiver av samme sak. Det ene fuller meg med håp, inspirasjon, samhold og kjærlighet. Det andre fuller meg opp med det motsatte. Gjett hvilke som gjør hva..?

Det samme gjelder hvordan vi ser på oss selv. Vår persepsjon av hvem vi er er vanligvis skapt av kalkulasjoner fra fortiden. Følelser og tanker. Vi skaper en identitet som ikke har noe å gjøre med hva vi er og spesielt ikke hva vi er i dette øyeblikket.  Hvis vi holder fast i en tro om at vi er den vi var i går, hvordan kan man da utvikle seg? Som nevnt, vi kan kun leve i en verden vi tror på er sann. Så hvis tilfellet er at vi ikke elsker oss selv, hva kan vi gjøre for å endre troen om hvem vi er?

Først må vi forstå at vår identitet er langt fra en sannhet. Vi lever i et dynamisk univers som endres kontinuerlig. Vi er den vi velger å tro at vi er. Så fort vår tro endres, endres vi med den. Hva er årsaken til identiteten vi har skapt for oss selv?  Hva kan vi gjøre for å endre eller gi slipp på den? Det virker som en universal lov at jo mer energi vi putter i noe, jo større blir det. Bruk energien din smart. Vær med mennesker som løfter deg fremfor å dra deg ned. Vær bevisst over dine trossystemer, vær kritisk til din tro og hvir du noen gang finner tar deg selv i å gå i forsvar eller angrep i en diskusjon, tørr og spør deg selv hvorfor. Når du spør deg selv hvem du er, tørr og ikke ha et svar. Omfavn ‘ingentinget’, for det er det som er igjen når vår identitet er vekk som betyr noe. Selv-kjærlighet handler ikke om å elske sin identitet, men å våge å ikke ha en.

Legg igjen en kommentar