Kjærlighet – Svaret på alt

Hva er kjærlighet? Desto lengre jeg vandrer på min spirituelle reise desto lysere blir lyset. En dag ble det for lyst for mine søvnige øyne og jeg våknet. Jeg føler meg mer våken en noen gang, men samtidig erkjenner jeg at jeg fremdeles ligger i sengen med en hel verden å utforske. Noe som har blitt klart for meg er vibrasjonen av det levende. Å være våken for meg handler om å innse kraften av kjærlighet. Siden jeg først åpnet mine øyne har kjærligheten alltid vært en del av mine erfaringer og dannet et mønster. Livets mønster.

Mennesker lever i polariteter hvor den mest fundamentale polariteten er eksistens og ikke-eksistens. Død og liv. Et av våre sterkeste instinkter er frykt for døden. Vår sterkeste grunn for å være i live henger sammen med kjærlighet. Det er den dypeste og mest fantastiske motivasjonen vi har i livet. Ved å tegne en linje mellom eksistens og kjærlighet på samme måte som ikke-eksistens og frykt, er det forståelig at kjærlighet alltid vinner. Kjærlighet er vibrasjonen av livet, og frykt er hva som holder oss i vibrasjonen. Derfor vinner alltid kjærligheten til slutt. Frykt er essensielt bare en reaksjon for å holde oss i live og i kjærligheten. Kjærlighet er kjærlighet, og frykt ønsker kjærlighet.

En verden utav balanse

Så hvis livet er kjærlighet, hvordan har det seg at det er så mye ondskap i verden? Så mye frykt og hat. Hvor kommer denne frykten fra? Harmonien i polariteten er svak. Yin og Yang er utav balanse. Vi lever i en verden drevet av number, bokstaver, strukturer og systemer. Denmaskuline, logiske energien er overutviklet sammenlignet med den abstrakte og feminine energien. Mange av menneskene med mye makt er avkoblet deres følelser, nærmest helt drevet av deres logiske sans. I en verden hvor mennesker er tall og bokstaver heller en sjeler. Om vi ser verden på denne måten er det lett å se hvor stor forskjell det er mellom en president i en verdensmakt og en mann på gaten, som tigger for å overleve. Forskjellen er så stor, at det er nesten umulig å sammenligne. I et slikt perspektiv finnes det ikke stort rom for empati. Ved å være så avkoblet sine følelser blir man nærmest en robot. Vi unnslipper allikevel ikke polariteten. Vi kan ikke bare kutte ut negative følelser. Blokker vi ute noen følelser, blokker vi også motpolen av følelsen. Desto mer vi blokkerer, desto gråere og kjedeligere blir livet. Vi begraver vår sjel og vårt sanne jeg.

Koblet av livet

stress-2051408

Når vi er avkoblet våre emosjoner; når våre femenine og maskuline energier er utav balanse mister vi kontakt med vår intuisjon og vi begynner å oppføre oss irrasjonelt. Vår ideer om kjærlighet vell som frykt blir irrasjonelle. Den maskuline energien har fått en stor ‘boost’ de siste hundre årene som har gjort den veldig dominant. Vi tenker mer enn vi føler og vi lærer mer om vår ytre verden enn vår indre verden. Ettersom den logiske sansen tar over mister vi kontakt med hva ekte kjærlighet er og vi leter etter det på alle de galne plassene. Våre behov blir ikke tilfredsstilt som  igjen fører til grådighet. Det samme skjer med våre frykter som også blir irrasjonelle. Vi frykter ikke bare det som truer vår eksistens, men vi frykter den ukjente fremtiden. Vi frykter å uttrykke følelser, å uttrykke vårt sanne jeg og å vi frykter at vi ikke skal være gode nok. Disse fryktene beskytter oss for å føle på vonde følelser, samtidig som de blokkerer ut de positive på andre siden av skalaen. Når vi er avkoblet fra kjærligheten blir vi deprimert og blir engstelige. Depresjon henger sammen med fortid og mangel på kjærlighet mens angst hører sammen med frykt for fremtiden.

En maskulin verden

Vi vokser som nevnt opp i en maskulin verden hvor vi aldri lærer noe særlig om vår indre verden. For at vi skal finne veien tilbake til oss selv prøver vår sjel å guide oss. Alle våre vonde følelser er hint til hvor vi skal se for å helbrede våre emosjonelle sår. På samme måte som fysisk smerte, er det kun signaler som er til for å fange vår oppmerksomhet så vi kan stelle med skaden. Vår avkobling gjør oss usikre og skaper frykt. Det er derfor vi ofte ser angst og depresjon hånd i hånd. Depresjon er vår irrasjonelle ideer om hva kjærlighet er, mens angst er våre irrasjonelle frykter. Majoriteten av oss drukner i dem, men så lenge vi er i stand til å leve ‘normale’ liv innenfor samfunnets rammer er det ingen grunn til å putte en merkelapp på det. Å fortelle verden at den er avkoblet er som å avduke  ‘the matrix’. Slik jeg ser det det blir en del av oss fengslet i en illusjon i det øyeblikket vi bare blir litt avkoblet. Hva vi kaller for depresjon idag er en en svært alvorlig avkobling hvor vår sjel gjør desperate tiltak for å fange vår oppmerksomhet så den kan bryte fri fra illusjonen.

Fordi vi leter etter kjærlighet på de galne plassene finner vi det heller aldri, og vi føler oss aldri komplett. Når vi ikke føler oss komplett prøver vi å finne ut hvorfor med vår logiske sans. Vi ser utover oss selv for svar. Vi ønsker å være bedre enn de vi oppfatter som mer komplett enn oss. Våre frykter og ideer av kjærlighet bestemmer hva vi gjør for å plassere oss over. Noen prøver kanskje å dra ned den andre personen, mens noen prøver å late som de er mer komplett enn de er. I noen tilfeller er differansen for stor til å utfordre. Når dette skjer ser vi opp til dem og prøver å bli mer lik dem. Kjendiser blir ofte rollemodeller, fordi vi hovedsakelig ser deres gode, ‘komplette’ sider.

pretty-woman-1509956

Når vår oppførsel er helt rasjonell elsker vi oss selv hundre prosent. Vår logiske sans og vårt følelsesliv er i harmoni. Livet vårt er en refleksjon av oss selv og når vi selv stiller oss inn på frekvensen av kjærlighet, er kjærligheten overalt hvor vi ser. Den kosmiske energien som er livet. “The oneness”

Depresjon og angst

Så i en verden av ubalanse er menneskeheten som helhet er avkoblet. Vi ser mer og mer depresjon og angst. Her som i den fysiske verden. Vi veiver mer armene våre for å gjenopprette balanse. Den kollektive depresjonen og angsten er våre armer som veiver for å finne tilbake til balansen. Det er langt ifra elegant, men det hjelper oss med å holde oss på beina. Etter en alvorlig depresjon eller angst følger ofte en oppvåkning. I oppvåkningen kobler vi oss på igjen, og finner vår indre balanse. Det er vår oppgave å spre den feminine energien og kunnskapen om det indre universet. For å spre balanse i verden, er det essensielt at vi begynner med vår indre verden først. Det eneste svaret er 

baby-2416718kjærlighet. Vi kan ikke bekjempe frykt med frykt. Det vil kun lede til større separasjon. Det er lett å bli frustrert over verdens ledere, men jeg ber deg å tilgi dem, for de vet ikke hva de driver med. Vi er alle i dette sammen. Vi er alle skapere av verden vi lever i. Ettersom vi kobler oss på igjen, vil energien av kjærlighet naturlig spre seg og helbrede våre omgivelser.

Så hva er kjærlighet? Kjærlighet er svaret, kjærlighet er løsningen, kjærlighet er fred, balanse og harmoni.

Legg igjen en kommentar