Personvern og Datasikkerhet

Behandling av personopplysninger i Darshyoga.no.

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte meg via e-post til namaste@darshyoga.no.

1. Hvorfor og hva slags personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Sende ut nyhetsbrev, tilbud og informasjon: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke. 

Markedsføring og annonsering på SMS og e-post: navn, adresse, telefonnummer, epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke. Delta i konkurranser eller loddtrekning i regi av DarshYoga. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke. 

Svare på henvendelser på kundeservice. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen. 

MailChimp. Kontaktinformasjon, e-post eller telefon – benyttes ved utsendelse av nyhetsbrev og kampanjer

Instapage. Navn, Adresse, e-post og telefon – benyttes ved utsendelse av nyhetsbrev, fakturaer og kampanjer

Google Analytics. benyttes til å blant annet se hvor brukerne våre kommer fra, hvor ofte de besøker siden vår og hvor trafikken kommer fra.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som er vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger knyttet til LOSCoaching’s oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt, som for eksempel plikt til å føre regnskap eller plikt for forhandlere til å føre fortegnelser etter våpenforskriften. 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på kundeservice via epost til namaste@darshyoga.no.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å melde deg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

5. Klager

Du har ingen plikt til å gi DarshYoga dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra DarshYoga som beskrevet under punkt 1, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.