5) Pratyahara

Pratyahara oversettes til ‘kontroll av sanseinntrykk’. Det handler om å trekke seg tilbake fra ekstern stimuli. Hvis sinnet vårt er skjellet til en skilpadde og lemmene er sansene våre- kan man si at  Pratyahara og trekke lemmene inn i skjellet. 

Man kan se på Pratyahara som det steget inn i meditasjon hvor vi forlater den ytre verdenen. Etter en asana praksis setter vi oss gjerne ned for å meditere- og første steg vil kanskje da være og snu fokuset innover til pusten. Man bruker da pranayama direkte for å trå inn i pratyahara. 

Ved å praktisere Pratyahara endrer vi sinnet så vi blir så absorbert i det vi fokuserer på, at ting utenfor oss selv ikke lenger bryr oss. Foruten de ytre distraksjonene blir meditasjon lettere. Erfarne praktikere vil være i stand til å bringe Pratyahara inn i dagliglivet- så konsentrert og tilstede i nuet at ytre stimuli ikke distraherer sinnet deres. 

Partya betyr og ‘trekke tilbake’ og ahara refererer til alt vi ‘tar inn’ av luktene, synene og lydene som sansene våre blir forført av. Disse distraksjonene er ikke bare begrenset til vår ytre verden- støyet fra vårt indre skravling kan være like døvende! 

I følge Patanjali, vil disse distraksjonene (Vrittis) bli et hinder i vår praksis og for å nå et viss nivå av introspeksjon nødvendig for dyp meditasjon. Vi må derfor lære og mestre vårt fokus og konsentrasjon slik at vi kan ignorere ekstern stimuli og indre støy. 

Legg igjen en kommentar