Spørsmålets Kraft

Suksess VS. Fiasko


Spørsmål og svar

Har du noen gang tenkt over hva det vil si å gruble, reflektere, tenke, analysere, fundere, spekulere osv.? Jeg leste nettopp en bok av Anthony Robbins hvor han skriver om hva alt dette egentlig er. Våre tanker er en sammensetning av bevisst og ubevisste spørsmål og svar. Når vi praktiserer de nevnte tenkemåtene er vi i prosesser hvor vi kontinuerlig stiller spørsmål og svarer på dem for å finne frem til konklusjoner. Når du leser dette stiller du kanskje spørsmålet, “Stemmer dette?”, etterfulgt av et svar, og så “Er det alltid sånn?” og så videre.

hands-1838658

Du har kanskje merket at du møter problemer (eller utfordringer som jeg liker å kalle det) forskjellig fra dag til dag. Noen gang håndterer du det bra, mens andre ganger ikke så bra. Du har kanskje også lagt merke til at noen mennesker klarer å holde seg positive uansett hvilke utfordringer de møter på, mens andre blir negative for den minste ting. Hva er det egentlig som gjør denne forskjellen?


Når vi møter en utfordring starer vi en ny tankeprosess, og hver tankeprosess starter med et spørsmål. I det vi stiller et spørsmål begynner hjernen vår automatisk å lete etter svar, og den vil fortsette å lete etter svar helt til den finner et svar som stemmer over ens med våre tidligere referanser og trosystemer.

 

Se for deg at hvert spørsmål er en dør, og hvert svar er et rom. Ved å ta kontroll over spørsmålene du stiller, tar du også kontroll over hvilke rom du lever i. På den måten kan vi i stor grad skape vår realitet.

Hvor du havner etter å ha møtt på en utfordring er helt avhengig av din respons. Stiller du deg spørsmål som “Hvorfor skjer dette med meg?”, risikerer du å trå inn i rom som forteller deg hva som er ‘galt’ med deg eller hvor ‘dårlig’ du er. For eksempel kan tankerekken gå: Hvorfor skjer dette med meg? Fordi jeg fortjener ikke bedre! Hvorfor fortjener jeg ikke bedre? Fordi jeg er ikke god nok. Hvorfor er jeg ikke god nok? Fordi det er noe galt med meg.  Det høres kanskje drastisk ut, men svarene vi holder fast i er de svarene som resonnerer med vår sinnstilstand i øyeblikket. Har vi det kjipt med oss selv, holder vi fast i svarene som samsvarer med de følelsene.

Hva om vi heller stiller spørsmålet “Hvordan gjør jeg dette til en velsignelse?”

Ved å stille seg selv spørsmål som dette åpner du helt andre dører. Dører som vil ta deg til rom med skatter og muligheter.

For fem år siden var jeg en plass i livet hvor jeg endelig følte jeg hadde funnet ‘min vei’ i livet. Jeg hadde søkt meg inn på et studie, og hadde ingen plan B. Til min store overraskelse fikk jeg avslag på søknaden, og livs-planen min falt i grus. Det var et sårt øyeblikk for meg og jeg kunne lett ha forsvunnet inn i deprimerende tanker. Istedenfor gjorde jeg noe som ville endre resten av livet mitt til det bedre. Jeg responderte med et styrkende spørsmål. “Hvordan kan jeg gjøre dette til en god ting?”. Svaret mitt var “jeg må gjøre noe utenom det vanlige”. Spørsmålene og svarene fortsatte og et halvt år senere stod jeg på Nordkapp med snuten sørover. Jeg begikk meg ut på en seks måneders lang ekspedisjon gjennom Norge. Erfaringene skapte fundamentet for en ny livsfilosofi som nå ligger til grunn i alt jeg gjør.     


Et enkelt spørsmål alene besitter nok kraft til å totalt endre et helt liv. Hver dag består av tusenvis av slike muligheter. Muligheter til å totalt endre vår retning i livet.

Dersom du står fast og ikke kommer deg videre, så er det fordi du stiller deg selv de samme spørsmålene om og om igjen. Nye spørsmål gir nye svar. Nye svar gir nye muligheter.

NYE SPØRSMÅL

Som jeg nevnte tidligere, så tar vi tak i svar som samsvarer med våre erfaringer, referanser og våre trosystemer. Hvis du er emosjonelt nede er du i en ressurssvak tilstand hvor kan være vanskelig- og noen ganger umulig å finne gode svar til spørsmålene du stiller. Hvis du er deprimert, får du da et annet svar på spørsmålet “hvordan kan jeg gjøre dette til en god ting?” kontra en entusiastisk tilstand? Helt sikkert! I en deprimert tilstand besitter du kanskje trosystemer og referanser som gjør svaret “Det går ikke an å gjøre dette til en god ting!” mer troverdig enn den gode løsningen du trenger.

For å da få effekt av de gode spørsmålene er det essensielt at vi befinner oss i en ressurssterk tilstand. Hvordan kommer vi oss inn i en ressurssterk tilstand? Still deg selv noen gode spørsmål!

For å nå inn i en ressurssterk tilstand må vi stille spørsmål som gir oss et positivt fokus. Det kan for eksempel være: “Hva er jeg glad for nå?”, “Hva er jeg takknemlig for”, “Hva brenner jeg for”, eller “Hvem er glad i meg, og hvem er jeg glad i”. Slike type spørsmål vil åpne dører som tar oss inn i rom med nye dører som tar oss til løsningene vi trenger.

Noen ganger kan vi være så langt nede at vi har vanskelig for å tillate oss å nå inn i disse rommene. En del av oss klamrer seg fast i lidelsen. Personlig har jeg opplevd flere ganger at hvis jeg stiller spørsmål som “Hva er jeg glad for nå”, så kommer svaret “Jeg er ikke glad for noen ting!”. Når dette skjer må vi prøve noen alternative dører. Still deg da spørsmålet “Hvis jeg hadde klart å være glad for noe nå, hva hadde det vært?”. Deretter kan du stille spørsmålet “Hva er det med dette som gjør meg glad?” Ta en gjennomgang av spørsmål som gir deg et positivt fokus, og bruk disse bonus-spørsmåene hvis du har vanskelig for å nå inn i følelsene.

Når du har vært igjennom dette og føler et mer positivt fokus, prøv da å still deg selv de løsningsorienterte spørsmålene.

Legg igjen en kommentar