En avbalansert, kunnskapsrik og inspirerende person!

“Lars Olav er en avbalansert, kunnskapsrik og inspirerende person som stiller de rette spørsmålene som leder til viktige refleksjoner.

Han har et fantastisk personlig engasjementet i det å bidra positivt i andres liv, nære som fremmede.

I samtale med Lars Olav føler man seg sett. Man føler seg trygg og brydd om. Man kan føle seg tatt inn i en annen tid hvor samfunnskonstruerte normer og forventninger viskes ut, og erstattes med nyanserte tanker og perspektiv.”

– Heidi Bringedal