Vilkår og Betingelser

Booking
Dersom du booker tid uten å møte opp tar du plassen til noen andre. For å unngår dette betraktes bookingen din som bindene. Kan du ikke møte bør du avlyse time så raskt som mulig. Jeg har forståelse for at uventede ting kan dukke opp, så hvis du avbestiller innen 24 timer før klassen starter går det helt fint. Hvis bookingen avlyses mindre enn 24 timer før klassen begynner vil du få tilsendt en faktura på 100,-

Skader

Darsh Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs, klasser eller behandlinger hos meg, eller utfører teknikker du har lært hos meg. Når du melder deg opp på kurs eller time hos Darsh Yoga aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og sinn, og du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Darsh Yoga eller instruktørene for skader du pådrar deg på kurs, klasser, behandlinger eller på vei inn eller ut fra lokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd. Darsh Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din deltakelse.