1) Yamas

Yamas er første ledd i Ashtanga Yoga. Yamas kan oversettes ‘kontroll’ og i dette tilfelle ‘moralsk disiplin’ og er et sett av fem retningslinjer for hvordan man best kan leve for å oppnå enhet. 

Ahimsa / Non-Violence eller Non-Harming
Ahimsa handler om å ta avstand fra å påføre skade på seg selv, andre levende vesner og naturen. Det innebærer fysisk, psykisk og mental skade. Gandhi var kjent for sin dedikasjon til ahimsa. 

Satya / Truthfulness
Satya handler om å være sann mot seg selv og andre. Når en følelse eller tanke oppstår, vær ærlig med dine prosesser og uttrykk deg selv.

Asteya / Non-Stealing
Asteya betyr og ikke stjele. Det gjelder ikke bare fysiske og materialistiske ting, men også oppmerksomhet, muligheter ol. 

Brahmacharya / Control of Passion
Brahmacharya blir ofte assosiert med sølibat, men det handler i hovedsak om styrken til å motstå fristelser som jobber mot vårt egentlige mål. Det kan f.eks. være å stå imot fristelsen for å spise en sjokolade.

Aparigraha / Non-Grasping
Ikke ta mer enn hva som er nødvendig, og ikke behold det lengre enn nødvendig. Det gjelder det materialistiske samt oppmerksomhet ol. Legg igjen en kommentar