4) Pranayama

Pranayama kan bli forstått som enten ‘prana-yama’ som betyr ‘pust-kontroll’ eller ‘pust-tilbakeholdenhet’, eller så kan det bli forstått som ‘prana-ayama’ som betyr ‘åndedrettsfrihet’, ‘pust ekspansasjon’ eller ‘pust frigjøring’. 

Prana

Sanskritordet Prana betyr ‘livskraft’ og stammer fra pra-, et prefiks som betyr før, og na, et verb som betyr å puste og å leve. Prana sikter til det som gir næring til et levende vesen, men har også kommet til å bety funksjonen som fører næringen inn. Man kan samtidig tenke at det er energien rundt oss, i universet.

Nadis

All prana føres gjennom et slags kanalsystem system kalt Nadis. Hvor stort systemet er er fremdeles diskutert, men i Brhadaranyaka Upanishad er det nevnt 72.000 nadis/kanaler. Det finnes allikevel tre hoved-nadis som går fra rot-chakraet til krone-chakraet. Disse heter ‘Ida’, ‘Pingala’ og ‘Sushumna’. Ida er plassert på venstre side, Pingala på høyre og Sushumna sentrert i midten. Sammen knytter de våre sju hoved-chakraer sammen. 

Mudras

Mudras betyr ‘gest’. Noen ganger er hele kroppen i bruk, mens oftest er kun hendene i bruk. Mudras er en måte å styre flyten av prana gjennom kroppen. I Hatha Yoga brukes mudra til å låse prana som hjelper å åpne blokkasjer i Sushumna slik at kundalini kan reise seg opp kanalen. Når kundalini har nådd krone-chakra oppnår man Moksha, som betyr ‘frihet’ eller ‘opplysthet’. 

Kundalini

Kundalini betyr ‘coiled one’ (I mangel på god norsk oversettelse). Coil betyr spole og navnet kommer fordi energien beveger seg opp i sirkler som en slange langs ryggsøylen. Kundalini er referert til som en guddommelig energi som er lokalisert i rot-chakraet (Muladhara) i bunnen av ryggsøylen.

I Yoga, Indisk Medisin og Indisk Martial Arts snakker de om prana(også kjent som qi og chi). Det er fem typer prana som er referert til som vāyus. Vāyus betyr ‘vind’ eller ‘luft’. Disse fem er de grunnleggende vāyus, som alle har flere underkategorier av vāyus.

Prana Vāyu- Innover Bevegende Energi
Prana Vāyu er plassert i hodet ved vår tredje øye/pinal kjertel. Energien beveger seg innover og opp hvor den nærer hjernen og øynene. Den styrer også mottagelsen av mat, luft, sanser og tanker. Dette er den fundamentale energien i kroppen som føres inn i våre fire andre vāyus. 

Apana Vāyu – Utover Bevegende Energi
Apana Vāyu er lokalisert i vår pelvis. Energien er i bunnen av mageregionen. Energien flyter nedover og ut, og nærer organene for fordøyelse, reproduksjon og eliminering. Den styrer all eliminering av stoffer fra kroppen. Karbonmonoksid, urin, avføring osv. 

Vyana Vāyu – Sirkulasjon av Energi
Vyana Vayu sitter i hjertet og lungene og flyter gjennom hele kroppen. Fra senteret og ut til enden. Den styrer sirkulasjonen av alle stoffer gjennom kroppen og støtter de andre typene prana i deres funksjoner. 

Udana Vāyu – Hodet og Hals
Udana Vāyu er plassert i halsen og har ein sirkulær flyt rundt nakken og hodet. Funksjonen er og ‘holde oss oppe’ og styrer tale, uttrykkelse og vekst. Når du har en god dag vil du ikke kjenne alle kiloene kroppen din veier like godt som når du har en dårlig dag. Dette skyldes vår Udana Vāyu. 

Samana Vāyu – Fordøyelse og oppsamling
Samana Vāyu er plassert i magen med energien sentrert ved navlen. Flyten av Samana Vāyu beveger seg fra utkanten av kroppen til senteret. Den styrer fordøyelse og oppsamling av alle  stoffer: Mat, luft, opplevelser, følelser og tanker.

Når vi snakker om pranayama, snakker vi ofte om pusteteknikker- men det betyr ikke at pranayama betyr pusteteknikker. Pusteteknikker er kun verktøy man bruk i en pranayama praksis. 

Når vi jobber med pusten, kan vi endre sinnet på en rekke forskjellige måter. Det finnes teknikker som senker pulsen og roer ned sinnet, men også teknikker som stimulerer og øker energinivået. 

Kapalabhati Pranayama

Kapalabhati er også kjent som ‘Breath of Fire’ og er en viktig del av en yogis renselse (Shatkarma).  Kapalabhati er satt sammen av ‘kapal’ som betyr ‘skalle’ og ‘bhati’ som betyr ‘skinne, eller lysende’. Hjernen, lille-hjernen og andre områder i hodet som er koblet til baksiden av nesen er positivt påvirket. Kapalabhati Pranayama er hovedsaklig ment for å rense kraniale bihuler, men har mange andre positive virkninger, som f.eks å kurere anemi. Teknikken innebærer korte og kraftige utpust, som om man nyser med lukket munn. Innpust skjer automatisk. Man puster ut cirka 2 ganger i sekundet. 

Nadi Shodhana Pranayama

Nadi Shodhana er også kjent som ‘Alternate Nostril Breathing’ og er en kraftig praksis med mange fordeler. Nadi betyr ‘kanal’ eller ‘flyt’ og Shodhana betyr ‘renselse’. Nadi Shodhana er hovedsakelig ment for å rense subtile kanaler av kropp-sinn organismen, samt balansere maskuline og feminine energier.

Teknikken har åtte punkter:
1) Hold høyre tommel foran høyre nesebor og pust inn gjennom venstre nesebor.
2) Putt høyre ringefinger over venstre nesebor og hold pusten
3) Slipp høyre tommel og pust ut gjennom høyre nesebor.
4) Sett høyre tommel over høyre nesebor og hold pusten
5) Slipp høyre tommel og pust inn gjennom høyre nesebor
6) Sett høyre tommel på høyre nesebor og hold pusten
7) Slipp høyre ringefinger og pust ut gjennom venstre nesebor
8) Sett høyre ringefinger på venstre nesebor og hold. -> Repeter. 

Ujjayi Pranayama

Ujjayi er ofte oversatt til ‘Vivtorious Breath’ og har blitt brukt for tusenvis av år for å forsterke Hatha Yoga praksis. Den blir også referert til som ‘oceanic breath’. Lyden av ut- og innpust hjelper og synkronisere pusten med bevegelsene i en asana-praksis og gjør det hele mer rytmisk. For å få til teknikken kan først puste som som du skal lage dugg på et speil(HHHHAA). Deretter, gjør det samme med lukket munn. Både innpust og utpust skjer gjennom nesen.Legg igjen en kommentar