Lyden AUM

Historie

Lyden aum er en lyd vi ser igjen i forskjellige former i flere kulturer og religioner. I vedas finner vi Om, I Tibet finner vi lyden hum, hos musilimer finner vi lyden amin og amen hos jøder og kristne. I det gamle greske alfabetet hadde de omega som sin siste bokstav(Ω). På engelsk har vi frasen “The alpha and Omega” som betyr “å inkludere alt”. 

Hva er så spesielt med denne lyden?
Aum er satt sammen av tre forskjellige lyder. A, U og M. På samme måte som vi bare har tre grunnfarger(rødt, blått og grønt), har vi også tre grunnlyder. Dette er de eneste grunnlydene vi er i stand til å lage. Med bruk av tungen kan vi kombinere dem og skape andre typer lyder.

Symbolikk

I yogisk filosofi representerer lydene skapelse(Brahma), bevaring(Vishnu) og ødeleggelse(Shiva). Vi ser også en relasjon til tilstandene: våken, drøm og dyp søvn, og til de tre guans (rajas, satsa og tamas). I Vedas er AUM lyden av solen og lyset.

I sanskrit ser symbolet for lyden OM slik ut. ->

Bunnen av det som ligner på et tretall symboliserer våken tilstand

Den øverste delen av tretallet symboliserer dyp søvn

Halen til tretallet symboliserer drømmetilstand

Smilemunnen over halen symboliserer illusjon eller ‘Maya’

Nesen over munnen symboliserer den ‘Absolutte tilstand’, den høyeste tilstanden av spiritualitet.

Vibrasjoner

I kroppen har vi 72.000 nadis, også kjent som meridianer(kinesisk). Nadis er ‘kanaler/baner’ som fører energi. Hvert møtepunkt for nadisene kaller vi chakra. Vi har totalt 114 chakraer. Det finnes bare ett chakra som er et møtepunkt for alle energibanene. Dette chakraet(manipura) ligger ved navlen. Når man lager lyden A kan man kjenne vibrasjoner i dette området. Alle lyder påvirker en viss dimensjon av vårt energiske system. Lyden U sitter lengre oppe i bryst- og hals regionen og M vil man kjenne i hodet. Når vi chanter AUM kan vi derfor kjenne vibrasjoner som strekker seg oppover og løfter energien. Vi aktiverer altså alle energibanene og skaper balanse i vårt energiske system ved å chante AUM. 

Noen yogier sitter f.eks kun og chanter ‘mmmm’ som er lyden av Shiva (ødeleggelse). Dette er fordi de ønsker å ødelegge begrensede tankemønstre og trossystemer. 

FunFact
Frekvensen av AUM er nøyaktig den samme som frekvensen av jordens rotasjon rundt sin egen akse. På en måte kan vi si at jorden også chanter OM.