Betydningen av nummeret 108

Nummeret 108

Yoga handler essensielt om å samkjøre seg selv med universets geometri. Av den grunn er tallet 108 blitt betydningsfullt. Avstanden mellom jorden og solen er så stor at man får plass til solen 108 ganger. Avstanden mellom jorden og månen er så stor at man får plass til månen 108 ganger. Diameteren til solen er så stor at du får plass til jorden 108 ganger.

I kroppen har vi 72.000 nadis (energibaner) som har totalt 114 møtepunkter (chakraer). 2 av disse møtepunktene ligger utenfor vår fysiske kropp, og 4 av dem trenger vi ikke å jobbe med/vedlikeholde. Da sitter vi igjen med 108 chakraer som vi kan jobbe med. 

Dette har yogier vært visst i lang tid og har derfor laget 84 asanaer, hvis du praktiserer 20 av disse riktig og mestrer en av dem, vil du bli samkjørt med universets geometri, og alt du trenger og vite om kosmos vil bli tilgjengelig for deg.

Vi ser derfor at tallet 108 går igjen i yoga. I mala beads er det 108 beads, som brukes til å telle gjentakelser av mantra eller chanting. 

FunFact:

I sanskrit språk er det 54 bokstaver. Hver bokstav har en maskulin og en feminin, shiva og shakti. 54 x2 = 108. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s